Văn bản Quy phạm Pháp luật
31/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
31/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/12/2018 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: