Văn bản Quy phạm Pháp luật
22/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
22/NQ-HĐND 
Ban hành:
30/11/2018 
Người ký:
Phạm Văn Cành 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: