Văn bản Quy phạm Pháp luật
29/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
29/NQ-HĐND 
Ban hành:
30/11/2018 
Người ký:
Phạm Văn Cành 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2019