Văn bản Quy phạm Pháp luật
30/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
30/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/11/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/12/2018 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: