Văn bản Quy phạm Pháp luật
27/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
27/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/10/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: