Văn bản Quy phạm Pháp luật
25/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
25/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/09/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/10/2018 
Trích yếu:

​Ban hành Quyết định quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: