Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
24/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/09/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
21/09/2018 
Trích yếu:

​Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: