Văn bản Quy phạm Pháp luật
23/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
23/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
07/09/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/09/2018 
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: