Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2018/NQ-HĐND  
Số Ký hiệu:
07/2018/NQ-HĐND  
Ban hành:
20/07/2018 
Người ký:
Phạm Văn Cành 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2018 
Trích yếu:

​Mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: