Văn bản Quy phạm Pháp luật
18/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
18/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/07/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/08/2018 
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương


 
Nội dung Tập tin Đính kèm: