Văn bản Quy phạm Pháp luật
15/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
15/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/05/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/06/2018 
Trích yếu:

​Quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: