Văn bản Quy phạm Pháp luật
13/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
13/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/05/2018 
Người ký:
PCT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/06/2018 
Trích yếu:

​Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: