Văn bản Quy phạm Pháp luật
10/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
10/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/04/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/05/2018 
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

sau đăng ký thành lập​
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: