Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
04/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/02/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/03/2018 
Trích yếu:

​Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn  Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: