Văn bản Quy phạm Pháp luật
32/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
32/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/12/2017 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2018 
Trích yếu:

​Ban hành quy đinh về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: