Văn bản Quy phạm Pháp luật
12/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
12/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/06/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/06/2017 
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: