Văn bản Quy phạm Pháp luật
10/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
10/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/04/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/05/2017 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: