Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
08/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/02/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/03/2017 
Trích yếu:

​Về việc ban hành đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: