Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
04/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/02/2017 
Người ký:
PCT. Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/03/2017 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: