Văn bản Quy phạm Pháp luật
05/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
05/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/02/2017 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/03/2017 
Trích yếu:

​Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: