Văn bản Quy phạm Pháp luật
63/2016/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
63/2016/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2017 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: