Văn bản Quy phạm Pháp luật
56/2015/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
56/2015/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/12/2015 
Người ký:
Trần Văn Nam 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/12/2015 
Trích yếu:

​Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: