Văn bản Quy phạm Pháp luật
64/2014/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
64/2014/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/12/2014 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
22/12/2014 
Trích yếu:
Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: