Văn bản Quy phạm Pháp luật
58/2012/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
58/2012/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/12/2012 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
18/12/2012 
Trích yếu:

Ban hành quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 tren địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: