Văn bản Quy phạm Pháp luật
HĐND 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
14/10/2015 
Người ký:
 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
14/10/2015 
Trích yếu:
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: