Văn bản Chỉ đạo điều hành
UBND 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
05/11/2015 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
05/11/2015 
Trích yếu:
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: