Văn bản Chỉ đạo điều hành
Tăng cường quản lý giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương 
Số Ký hiệu:
37/CT-TTg 
Ban hành:
27/09/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ đạo của chính phủ 
Hiệu lực:
21/09/2017 
Trích yếu:

​Tăng cường quản lý giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: