Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 366
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
109/2020/QĐ-UBND06/03/2020

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
208/2020/QĐ-UBND06/03/2020

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
307/2020/QĐ-UBND06/03/2020

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

Văn bản đang có hiệu lực
 
406/2020/UBND-QĐ02/03/2020
​​​​Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
505/2020/QĐ-UBND20/02/2020

​Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​


​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
604/2020/QĐ-UBND20/02/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
703/2020/QĐ-UBND14/02/2020

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

của tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
802/2020/QĐ-UBND06/02/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ​của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
9 01/2020/QĐ-UBND31/01/2020

Bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/ 8/ 2018 của UBND tỉnh ban hành Q​uy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
10242/QĐ-UBND22/01/2020

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019​

Văn bản đang có hiệu lực
 
11112 /QĐ-UBND14/01/2020

​Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn bản đang có hiệu lực
 
1246 /2019/QĐ-UBND31/12/2019

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 49/2016/-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ​và giai đoạn 2017 - 2020.

Văn bản đang có hiệu lực