Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 355
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
1112 /QĐ-UBND20/01/2020

​Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn bản đang có hiệu lực
 
246 /2019/QĐ-UBND15/01/2020

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 49/2016/-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ​và giai đoạn 2017 - 2020.

Văn bản đang có hiệu lực
 
345/2019/QĐ-UBND15/01/2020

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
444/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​​Quy định ​giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

Văn bản đang có hiệu lực
 
543/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​ Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
642/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
741/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 và Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
840/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
939/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1038/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1137/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1236/2019//QĐ-UBND20/12/2019

​Ban hành quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực