Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 515
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
117/2024/QĐ-UBND16/07/2024

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
216/2024/QĐ-UBND05/07/2024

Quyết định ​về việc quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
315/2024/QĐ-UBND03/07/2024

​Sửa đổi khoản 13 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  Và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo  Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
414/2024/QĐ-UBND27/06/2024

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
513/2024/QD9-UBND26/06/2024

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Dương ban hành​

Văn bản đang có hiệu lực
 
612/2024/QĐ-UBND26/06/2024

​Quyết định Ban hành Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hvà cơ cấu tổ chc ca Sở Giao thông vận tải tnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
712/2024/QĐ-UBND20/06/2024

Quyết định ban hành Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hn​và cơ cấu tổ chc ca Sở Giao thông vận tải tnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
811/2024//QĐUBND10/06/2024

​Quyết định ban hành quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
910/2024/QĐ-UBND20/05/2024

​Quyết định Quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
1009/2024/QĐ-UBND10/05/2024

​Quyết định Ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1106/2024/QĐ-UBND08/04/2024

Quyết định Quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
12Đơn giá áp dụng cho các hoạt động quan trắc động thái và phân tích chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước. Theo đó, đối với công tác ngoại nghiệp, khoảng cách giữa công trình trong 01 điểm quan trắc ≤ 1 km; khoảng cách 01/04/2024

Quyết định Ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Văn bản đang có hiệu lực