Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 325
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
118/2019/QĐ-UBND26/08/2019

​Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế

Văn bản đang có hiệu lực
 
216/2019/QĐ-UBND07/08/2019

​Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
3 17/2019/QĐ-UBND07/08/2019

​Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
415/2019/QĐ-UBND05/08/2019

​Bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương và bãi bỏ một số Điều của Quy chế công nhận các da​nh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
514/2019/QĐ-UBND05/08/2019

​Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
613/2019/QĐ-UBND25/07/2019

​Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
712/2019/QĐ-UBND05/06/2019

​Bãi bỏ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
811/2019/QĐ-UBND31/05/2019

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

Văn bản đang có hiệu lực
 
910/2019/QĐ-UBND22/05/2019

​Ban hành Quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước-Tân Vạn, tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
109/2019/QĐ-UBND10/05/2019

​Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
118/2019/QĐ-UBND04/05/2019

​Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1207/2019/QĐ-UBND05/04/2019

​Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực