Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 470
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
117/2023/QĐ-UBND25/05/2023

​Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
216/2023/QĐ-UBND19/05/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
315/2023/QĐ-UBND19/05/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
414/2023/QĐ-UBND19/05/2023

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
513/2023/QĐ-UBND19/05/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
612/2023/QĐ-UBND15/05/2023

​Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
7 11/2023/QĐ-UBND18/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
810/2023/QĐ-UBND13/04/2023

​Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
909/2023/QĐ-UBND13/04/2023

​​​​​Quy định về đơn giá bồi thường, hõ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất​ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1008/2023/QĐ-UBND30/03/2023

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1106/2023/QĐ-UBND 15/03/2023

Ban hành ​​quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1204/2023/QĐ-UBND03/02/2023

Ban hành Q​​uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực