Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 83
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
136/NQ-HĐND29/09/2021

Về việc tiếp tục thực hiện số chỉ tiêu biên chế trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND  tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
229/NQ-HĐND14/09/2021

​Giao UVBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh​

Văn bản đang có hiệu lực
 
328/NQ-HĐND14/09/2021

Về ​kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025​

Văn bản đang có hiệu lực
 
411/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
509/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Quy định về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
608/2021/NQ-HĐND14/09/2021

​Chế độ hỗ trợ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
707/2021/NQ-HĐND 14/09/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp.​

Văn bản đang có hiệu lực
806/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
905/2021/NQ-HĐND06/08/2021

Về việc hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1004/2021/NQ-HĐND06/08/2021

Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1103/2021/NQ-HĐND06/08/2021

Về chế độ hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1202/2021/NQ-HĐND18/03/2021

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND  tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo.

Văn bản đang có hiệu lực