Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 72
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
102/2021/NQ-HĐND18/03/2021

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND  tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo.

Văn bản đang có hiệu lực
 
201/2021/NQ-HĐND18/03/2021

Quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
345/NQ-HĐND10/12/2020

Về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2021.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
437/NQ-HĐND10/12/2020

Về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021​​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
516/2020/NQ-HĐND10/12/2020

​Quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
615/2020/NQ-HĐND10/12/2020

​Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
714/2020/NQ-HĐND10/12/2020

​Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
812/2020/NQ-HĐND10/12/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
911/2020/NQ-HĐND10/12/2020

​​​Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1010/2020/NQ-HĐND10/12/2020

​Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

Văn bản đang có hiệu lực
 
1107/2020/NQ-HĐND10/12/2020

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND ​tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận

đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo.

Văn bản hết hiệu lực
 
1206/2020/NQ-HĐND10/12/2020

Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025​​

Văn bản đang có hiệu lực