Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 183
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
101/2024/NQ-HĐND06/02/2024

​Nghị quyết về phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
202/2024/NQ-HĐND31/01/2024

​Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
321/2023/NQ-HĐND12/12/2023

​Nghị quyết Ban hành Quy định về nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
428/2023/NQ-HĐND 08/12/2023

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
527/2023/NQ-HĐND 08/12/2023

​Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
626/2023/NQ-HĐND08/12/2023

​Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
725/2023/NQ-HĐND 08/12/2023

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cấp ủy viên đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
824/2023/NQ-HĐND 08/12/2023

​Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với sinh viên hệ chính quy theo học các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
923/2023/NQ-HĐND08/12/2023

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ​ngành Y tế tỉnh Bình Dương​
Văn bản đang có hiệu lực
 
1020/2023/NQ-HĐND08/12/2023

​Nghị quyết về nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1119/2023/NQ-HĐND03/11/2023

Nghị quyết ​Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/ 2022 của HĐND tỉnh "Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023" đến hết năm học 2023 - 2024 

 
1218/2023/NQ-HĐND01/11/2023

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐNDngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương​.