Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 18
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
15/2018/NQ-HĐND20/07/2018

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
24/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
311/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
410/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
509/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
608/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
707/2018/NQ-HĐND 20/07/2018

​Mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
806/2018/NQ-HĐND 20/07/2018

​Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
903/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1002/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1101/2018/NQ-HĐND13/06/2018

​Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1203/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực