Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 43
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
126/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​ Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
225/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​ Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
324/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
423/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Văn bản đang có hiệu lực
 
522/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
620/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
719/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.

Văn bản đang có hiệu lực
 
818/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025.

Văn bản đang có hiệu lực
 
917/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1016/2019/NQ-HĐND12/12/2019

​Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1115/2019/NQ-HĐND 09/12/2019

​ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

Văn bản đang có hiệu lực
 
127/2019/NQ-HĐND31/07/2019

​ Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực