Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 120
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
106/2022/NQ-HĐND20/07/2022

​Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030​.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
204/2022/NQ-HĐND20/07/2022

Ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
318/NQ-HĐND15/07/2022

​Về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
417/NQ-HĐND15/07/2022

Về phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
516/NQ-HĐND15/07/2022

Về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2026​.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
615/NQ-HĐND15/07/2022

Ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​​​.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
714/NQ-HĐND15/07/2022

​Ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
813/NQ-HĐND15/07/2022

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
911/NQ-HĐND15/07/2022

Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng,phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1010/2022/NQ-HĐND15/07/2022

​Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1105/2022/NQ-HĐND15/07/2022

Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025.​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1209/NQ-HĐND30/06/2022

Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (giai đoạn 1) tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực