Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 38
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
109/NQ-HĐND 03/04/2019

​Điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Văn bản đang có hiệu lực
 
208/NQ-HĐND03/04/2019

​Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Văn bản đang có hiệu lực
 
3 07/NQ-HĐND03/04/2019

​Quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Văn bản đang có hiệu lực
 
4 06/NQ-HĐND03/04/2019

​Bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công

Văn bản đang có hiệu lực
 
529/NQ-HĐND30/11/2018

​Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2019 

Văn bản đang có hiệu lực
 
622/NQ-HĐND30/11/2018

​ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Văn bản đang có hiệu lực
 
74/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
814/NQ-HĐND20/07/2018

​Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
911/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1007/2018/NQ-HĐND 20/07/2018

​Mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1106/2018/NQ-HĐND 20/07/2018

​Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1203/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực