Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 883
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
15412/UBND-VX22/10/2021

​Thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
25329/UBND-VX19/10/2021

​Tổ chức Sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 ba cấp trên địa bàn tỉnh (đợt 4).

Văn bản đang có hiệu lực
 
35274/UBND-VX18/10/2021

​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về phòng, chống Covid-19 tại Thông báo số 233-TB/TU ngày 11/10/2021 

Văn bản đang có hiệu lực
 
45214/UBND-KT14/10/2021

​Thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư​

Văn bản đang có hiệu lực
 
55209/UBND-VX14/10/2021

​Triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

Văn bản đang có hiệu lực
 
65189/UBND-KT13/10/2021

​Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9652/VPCP-KTTH ngày 18/11/2020 của Văn phòng Chính phủ

Văn bản đang có hiệu lực
 
75183/UBND-KT13/10/2021

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
85146/UBND-HCC11/10/2021

​Thực hiện TTHC đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
95084/UBND-KT05/10/2021

​Góp ý phương án di chuyển của người lao động, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn

Văn bản đang có hiệu lực
 
105067/UBND-VX05/10/2021

​Thực hiện chính sách an sinh xã hội

Văn bản đang có hiệu lực
 
114998/UBND-VX02/10/2021

​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về phòng, chống Covid-19 tại Thông báo số 228-TB/TU ngày 01/10/2021

Văn bản đang có hiệu lực
 
124996/UBND-VX02/10/2021

​​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về phòng, chống Covid-19 tại Thông báo số 225-TB/TU ngày 30/9/2021

Văn bản đang có hiệu lực