Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 1059
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
11067/UBND-VX14/03/2023

​Tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

Văn bản đang có hiệu lực
 
2952/UBND-NC08/03/2023

​Tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
3914/UBND-HCC06/03/2023

​Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Văn bản đang có hiệu lực
 
4841/UBND-NC28/02/2023

​Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Văn bản đang có hiệu lực
 
5776/UBND-TH24/02/2023

​Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản đang có hiệu lực
 
6668/UBND-VX20/02/2023

​Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023

Văn bản đang có hiệu lực
 
7616/UBND-KT14/02/2023

​Triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản ngày 07/02/2023.

Văn bản đang có hiệu lực
 
8589/UBND-NC13/02/2023

Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

Văn bản đang có hiệu lực
 
9570/UBND-VX13/02/2023Văn bản đang có hiệu lực
 
10550/UBND-KT13/02/2023

​Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đến năm 2025

Văn bản đang có hiệu lực
 
11442/UBND-NC06/02/2023

​​Triển khai thực hiện Nghị quyết 21-TQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Văn bản đang có hiệu lực
 
12382/UBND-KT02/02/2023

​Công tác giám sát, theo dõi hoạt động đầu thầu

Văn bản đang có hiệu lực