Văn bản Chỉ đạo điều hành
3162/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
3162/UBND-KT 
Ban hành:
18/06/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
18/06/2024 
Trích yếu:

​Triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt    

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: