Văn bản Chỉ đạo điều hành
205/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
205/TB-UBND 
Ban hành:
20/06/2024 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
20/06/2024 
Trích yếu:

​Kết luận của đồng chí Võ Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 63 - khóa X​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: