Văn bản Chỉ đạo điều hành
1736/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1736/QĐ-UBND 
Ban hành:
12/06/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
12/06/2024 
Trích yếu:

Bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: