Văn bản Chỉ đạo điều hành
1712/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1712/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/06/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/06/2024 
Trích yếu:

​Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ V

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: