Văn bản Chỉ đạo điều hành
1710/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1710/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/06/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/06/2024 
Trích yếu:

​Thu hồi đất của UBND thị trấn An Bình; giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công an thị trấn Tân Bình 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: