Văn bản Chỉ đạo điều hành
13/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
13/CT-UBND 
Ban hành:
04/06/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
04/06/2024 
Trích yếu:

​Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: