Văn bản Chỉ đạo điều hành
1628/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1628/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/06/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/06/2024 
Trích yếu:

​Điều chỉnh danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Dĩ An

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: