Văn bản Chỉ đạo điều hành
1522/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1522/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/05/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/05/2024 
Trích yếu:

​Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: