Văn bản Chỉ đạo điều hành
2544/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2544/UBND-KT 
Ban hành:
23/05/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
23/05/2024 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 14/5/2024

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: