Văn bản Chỉ đạo điều hành
1483/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1483/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/05/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
17/05/2024 
Trích yếu:

​Thu hồi đất của Công an huyện Bắc Tân Uyên; giao Trung tâm  Phát triển quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên quản lý

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: