Văn bản Chỉ đạo điều hành
1484/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1484/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/05/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
17/05/2024 
Trích yếu:

​Cho phép Công ty TNHH Đồ gỗ Phú Nguyên chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê tại phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: