Văn bản Chỉ đạo điều hành
1481/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1481/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/05/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
17/05/2024 
Trích yếu:

​Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: