Văn bản Chỉ đạo điều hành
1482/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1482/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/05/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
17/05/2024 
Trích yếu:

​​Thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tân Uyên quản lý tại phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: