Văn bản Chỉ đạo điều hành
2271/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
2271/UBND-NC 
Ban hành:
10/05/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
10/05/2024 
Trích yếu:

​Bổ sung các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: