Văn bản Chỉ đạo điều hành
129/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
129/TB-UBND 
Ban hành:
26/04/2024 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
26/04/2024 
Trích yếu:

Chương trình làm việc tháng 5/2024 của UBND tỉnh​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: