Văn bản Chỉ đạo điều hành
56/KH-BCĐ 
Số Ký hiệu:
56/KH-BCĐ 
Ban hành:
22/04/2024 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/04/2024 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Đề án "Văn phòng Tư vấn, hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương" giai đoạn 3 (2022 - 2025) năm 2024​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: