Văn bản Chỉ đạo điều hành
1590/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1590/KH-UBND 
Ban hành:
05/04/2024 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
05/04/2024 
Trích yếu:

Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Chương trình số 120-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: