Văn bản Chỉ đạo điều hành
958/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
958/QĐ-UBND 
Ban hành:
01/04/2024 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/04/2024 
Trích yếu:

​Công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh năm 2023

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: