Văn bản Chỉ đạo điều hành
1342/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1342/KH-UBND 
Ban hành:
22/03/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/03/2024 
Trích yếu:

​Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: