Văn bản Chỉ đạo điều hành
06/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
06/CT-UBND 
Ban hành:
21/03/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
21/03/2024 
Trích yếu:

​Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: